پریز هوشمند قابل حمل (PBLP)

159,000 تومان

پریز قابل حمل تینایو به گونه ای طراحی شده است که به طور هوشمند به شبکه ی نزدیک خودش متصل شده و اطلاعات سنسورهای درونی خودش شامل دما ، رطوبت و شدت نور محیط را برای کاربر ارسال میکند. این پریزها میتوانند به صورت خودکار به یکدیگر نیز متصل شده و با هم هماهنگ شوند.